ZAKON O RADU

ZAKON O RADU

(usvojen je na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 15. srpnja 2014., objavljen u Narodnim novinama br. 93/14 od 30. srpnja 2014., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama – 7. kolovoza 2014. godine, dalje u tekstu: »Zakon o radu« ili »Zakon«)

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno.

Navedenim se člankom određuje predmet Zakona o radu koji predstavlja sustav minimalnih prava zajamčenih svim radnicima u Republici Hrvatskoj, bez obzira u kojoj grani djelatnosti bili zaposleni i bez obzira na poslodavca kod kojega su u radnom odnosu. Nitko u radnom odnosu u Republici Hrvatskoj ne bi smio imati manje prava od onog što je predviđeno Zakonom o radu.

za nastavak čitanja trebate imati valjanu narudžbu